Βιωματικές ομάδες, σεμινάρια

Βιωματικές ομάδες, σεμινάρια

Κατά τον Zinker η ομάδα είναι μια, ευρισκόμενη σε διαδικασία μάθησης, κοινότητα ανθρώπων, που έχουν συγκεντρωθεί με έναν εκπαιδευμένο ηγέτη για να λύσουν τα προσωπικά ή διαπροσωπικά τους προβλήματα. Άλλωστε, κάθε εμπειρία ομάδας αποτελεί μια κοινωνική εμπειρία.

Ενώ η ομάδα μπορεί να φαίνεται πως έχει μια ανεξάρτητη ταυτότητα, παραμένει σύνθετη. Μια ομάδα είναι όπως ο εαυτός ∙ ο εαυτός είναι όπως η ομάδα. 

«Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του.»
 Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, τόμος 11

Date

22 Ιανουαρίου 2015

Categories

Συμβουλευτική, Εκπαίδευση, Ψυχοθεραπεία

Εντελέχεια

Το Εντελέχεια είναι ένας «πολυχώρος» με κατεύθυνση προς την απόκτηση ποιότητας ζωής, ψυχικής ανάτασης, σωματικής υγείας και ευεξίας και προς την ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, επαφής, αυτογνωσίας.

Τι νέο υπάρχει

16 Ιουλίου 2019

Newsletter

Οι δράσεις μας και οι υπηρεσίες μας θα ανανεώνονται και θα εμπλουτίζονται. Θα χαρούμε να μείνετε κοντά μας!