Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός - NLP

 

Τι είναι ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) ?

Ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός (Neuro-Linguistic-Programming) αποτελεί μια συστηματική συλλογή επιστημονικών πληροφοριών, επιγνώσεων από παρατήρηση κι εμπειρία, καθώς και νοητικών τεχνικών που από κοινού λειτουργούν για τη βελτίωση του τρόπου σκέψης, συμπεριφοράς και συναισθηματικής ανταπόκρισης – αλλά και μεθόδων υποστήριξης άλλων ανθρώπων να επιτύχουν τον ίδιο στόχο. Γινόμενοι γνώστες του NLP, ακόμα και των βασικών αρχών του, μπορούμε να:

q  Κάνουμε τα πράγματα που ήδη κάνουμε, ακόμη καλύτερα.

q  Αποκτήσουμε ικανότητες και στάσεις να πράξουμε αυτά που δεν μπορούμε τώρα, αλλά θα θέλαμε να είμασταν ικανοί να τα πράξουμε.

q  Επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά με τους άλλους.

q  Σκεπτόμαστε κι εκφραζόμαστε πιο καθαρά και συστηματικά.

q  Διαχειριζόμαστε τις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τις διαθέσεις μας με βάσει τις πραγματικές επιδιώξεις μας.

 

ΔΕΙΤΕ επίσης το κανάλι μας και τα σχετικά βίντεο που αφορούν το Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό που έχουμε ετοιμάσει και μπορεί να σας φανούν χρήσιμα.  

 

Πότε θα γίνει το επόμενο σεμινάριο δείτε εδώ!

 

«Η μελέτη της επιτυχίας»

O NLP (Νευρο-Γλωσσικός-Προγραμματισμός) έχει ποικιλόμορφα περιγραφεί σαν η τεχνολογία του νου, σαν η επιστήμη των επιτευγμάτων και σαν η μελέτη της επιτυχίας. Αυτός βασίζεται πάνω στην έρευνα και τη σπουδή των παραγόντων εκείνων που επιφέρουν είτε την επιτυχία ή την αποτυχία της ανθρώπινης απόδοσης. Για περισσότερο από 30 χρόνια, οι ερευνητές του NLP ανά την υφήλιο μελετούν και «μοντελλοποιούν» τη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης ιδιαίτερα επιτυχημένων κι αποδοτικών στελεχών στις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, τις πωλήσεις και το μάρκετιγκ, τη θεραπευτική, τον αθλητισμό και τον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας παρουσιάζονται σήμερα σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια, αλλά και σε προγράμματα μακροχρονίων σπουδών NLP. Στην ουσία, αυτή η γνωσιακή ειδίκευση μας απαντά στο ερώτημα: πώς στην πράξη και στην ίδια τη ζωή δομείται η βέλτιστη κι επιτυχής απόδοση και πώς γίνονται κτήμα μου τα στοιχεία κι οι δεξιότητες εκείνες που δημιουργούν για μένα την επιτυχία προσωπικά, επαγγελματικά και κοινωνικά.

 

NLP – τι όνομα!

Ο όρος «Νευρο-Γλωσσικός-Προγραμματισμός» θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας να οριστεί με σχετικά ακριβή τρόπο το εύρος αυτού του εκτενούς γνωστικού αντικειμένου:

q  «Νευρο» : υποδεικνύει στο πώς αλληλεπιδρούν και συγχρονίζονται ο νους με το σώμα, μέσω της λειτουργίας του ανθρώπινου νευρικού συστήματος.

q  «Γλωσσικός» : αναφέρεται στις επιγνώσεις του τρόπου σκέψης του ανθρώπου οι οποίες λαμβάνονται από προσεκτική παρατήρηση της χρήσης της γλώσσας.

q  «Προγραμματισμός» : αναφέρεται όχι στη δράση του προγραμματισμού, αλλά στη μελέτη των μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς ή των «προγραμμάτων» που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Πολλοί είναι αυτοί που ερχόμενοι σε πρώτη επαφή με το άκουσμα του όρου NLP απωθούνται, καθώς η λέξη «προγραμματισμός» επιφέρει συνειρμούς περιοριστικούς ή αυτοματικούς της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δεν είναι όμως έτσι, ούτε στο βάθος μπείτε στην ουσία του! Το όνομα NLP έχει διαδοθεί σε όλη σχεδόν την υφήλιο και χρησιμοποιείται με τη σύντμηση των τριών γραμμάτων. Κι έτσι, χαριτολογώντας, μπορούμε να πούμε πως ο NLP έχει τόσο πολύ επιτύχει την αποστολή του όχι λόγω του τίτλου του, αλλά λόγω του κώδικά του! Και αυτή ακριβώς είναι η αξία που αποκαλύπτεται στο σπουδαστή ιδιώτη ή επαγγελματία: ότι «ξεκλειδώνοντας τους νοητικούς μας κώδικες μπορούμε να αναδημιουργήσουμε την πραγματικότητα της ζωής μας».

 

Πώς αναφέρονται για τον NLP

Η έγκριτη επιστημονική έκδοση «Science Digest» αναφέρεται για τον NLP ότι «ίσως να είναι η πλέον σημαντική σύνθεση γνώσης για την ανθρώπινη επικοινωνία που έχει εμφανισθεί από τη δεκαετία του ‘60».

Το διεθνές περιοδικό «Time Magazine» ανακοινώνει ότι «ο NLP έχει αμέτρητες δυνατότητες για την αντιμετώπιση και το χειρισμό των ατομικών προβλημάτων».

Η επαγγελματική επιθεώρηση «Training & Development Journal» αναφέρει ότι ο NLP «παρέχει τη δυνατότητα να επιφέρουμε αλλαγές χωρίς τη γνωστή αγωνία και πόνο που συνοδεύει αυτά τα φαινόμενα» και ότι «επιτρέπει την αύξηση και διεύρυνση των επιλογών μας, την ευελιξία, τη δημιουργικότητα και, γι’ αυτό, τη μεγαλύτερη ελευθερία δράσης και βούλησης στους περισσότερους από εμάς».

Ο διεθνώς καταξιωμένος ομιλητής και συγγραφέας προσωπικής ανάπτυξης Anthony Robbins έχει πει ότι «ο NLP αποτελεί έναν απίστευτα αποτελεσματικό κι ευχάριστο τρόπο να αποκτήσεις πρόσβαση σε περισσότερο και πιο αληθινό δυναμικό του νου σου».

 

«Γιατί να μάθω NLP

«Σε τι θα με ωφελήσει?» - αυτή την ερώτηση κάνουν όλοι όσοι έρχονται σε πρώτη επαφή με τον NLP. Θα επιχειρήσουμε μερικές προσεγγίσεις αυτής της ωφέλειας, ανάλογα με το κύριο πεδίο στο οποίο επενδύεται το ενδιαφέρον του καθενός.

q  NLP στο Management: πώς ο NLP είναι ένα σχεδόν αναντικατάστατο εργαλείο προς χρήση από τον manager για την εφαρμογή των σχεδιαζομένων αλλαγών στην επαγγελματική άσκηση ή στο επιχειρησιακό τοπίο.

q  NLP στις Σχέσεις: η χρήση του NLP στις στενές σχέσεις βαθαίνει το δεσμό μέσω της αυξημένης κατανόησης κι αντίληψης μεταξύ των μερών, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της προσωπικής αυτονομίας και δύναμης.

q  NLP και Προσωπική Ανάπτυξη: η εφαρμογή του NLP σε όλους τους τομείς προσωπικής ανάπτυξης αποτελεί μία από τις πιο πολύτιμες και εντυπωσιακές εφαρμογές της επιστήμης και τέχνης του γνωστικού αυτού αντικειμένου.

q  NLP και Πωλήσεις: η χρήση του NLP στην αποτελεσματική διακρίβωση και ικανοποίηση αναγκών πελατών – και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων αμοιβαίας ωφέλειας (win-win), έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε ο προτιμούμενος προμηθευτής υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες μας.

q  NLP και Καριέρα: με την εφαρμογή του NLP τελειοποιούνται οι ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες που ήδη κατέχουμε σαν επαγγελματίες και αναπτύσσονται σημαντικά οι δεξιότητες επηρεασμού, συμβουλευτικής, διαπραγμάτευσης, επικοινωνίας, υποκίνησης και παρακίνησης, εκπαίδευσης προσωπικού.

q  NLP και Σπορ: ανεξάρτητα αν είμαστε αθλητές, προπονητές ή συντονιστές αθλημάτων και σπορ, ο NLP παρέχει ένα εξαιρετικό σύνολο τεχνικών και μεθόδων ανώτερης επίδοσης και ενίσχυσης της εσωτερικής μας στάσης κατά την αθλητική δραστηρότητα, άρα ενισχύεται η απόδοση σε ποιότητα και διάρκεια.

q  NLP και Συμβουλευτική: η εφαρμογή του NLP στην άσκηση κάθε είδους συμβουλευτικής υπηρεσίας προς ιδιώτες κι επαγγελματίες, όπως consulting επιχειρήσεων, coaching & mentoring, είτε στην άσκηση συναφών επαγγελμάτων όπως κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος, εμπλουτίζει δραματικά το know-how και ενισχύει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό επιτυγχάνεται, ιδιαίτερα, με τη σπουδή και πρακτική εμπειρία μέσω του NLP της Συστημικής Σκέψης σε όλο το πλέγμα των ανθρωπίνων σχέσεων και των συλλογικών φαινομένων της ζωής.

 

Οι πολλές εφαρμογές του NLP

Αυτό που ανακαλύπτουν οι περισσότεροι που μαθαίνουν τον NLP είναι ότι έρχονται σε επαφή με μία ολόκληρη νέα «τεχνολογία» σκέψης και αναδημιουργίας συμπεριφοράς, όπου δεν υπάρχουν όρια στην εφαρμογή της. Ο NLP δεν είναι μία μέθοδος, δεν είναι μόνον τεχνικές, δεν προτείνει ένα συγκεκριμμένο μοντέλλο «ζωής και λειτουργίας μας σαν άνθρωποι»...

Το αντίθετο.

Καθόσον ο NLP αποτελεί επιστημονικό γνωστικό πεδίο το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται μέσω της έρευνας των φαινομένων της ανθρώπινης δράσης, όπως ακριβώς αναπτύσσονται όλες οι ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν μπορεί να αυτοπεριοριστεί για εμπορικούς σκοπούς, προσφέροντας «ρετσέτες» και «εύκολες λύσεις». Ο εκπαιδευόμενος στις Αρχές και τις ποικίλες εφαρμογές του NLP αποκτά νέες προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες αντίληψης και επικοινωνίας. Στη συνέχεια, έχει την ευθύνη να προσαρμόσει, να εφαρμόσει και να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τον NLP στο δικό του χώρο, στο δικό του επαγγελματικό αντικείμενο, με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του και προς τις δικές του κατευθύνσεις. Επομένως, ο NLP αποτελεί γνωστικό αντικείμενο προς βιωματική μάθηση και προσωποποιημένη εφαρμογή.

 

Πώς μαθαίνεται καλύτερα ο NLP...

Για πολλούς, ο ακαδημαϊκός τρόπος μάθησης είναι το πρότυπο με το οποίο προσεγγίζουν τις νέες μαθησιακές τους ευκαιρίες. Ο τρόπος αυτός όμως είναι παθητικός, όσον αφορά την πρόσληψη των πληροφοριών, αφού μόνο ακούμε, καμμιά φορά βλέπουμε, ελάχιστες φορές κάνουμε πρακτική και, βέβαια, υποχρεωνόμαστε να αποδείξουμε την κατανόηση της νέας γνώσης δίδοντας εξετάσεις! Η μάθηση του NLP θα πρέπει, και πράγματι είναι, διαφορετική.

Ο NLP είναι μια συμπεριφορική διεργασία (behavioral process). Δεν ασχολείται με το πώς αποκτάς πληροφορίες, αλλά το πώς προβαίνεις σε δράση, πώς πράττεις. Μπορεί κάποιος άριστα να διαβάσει περί του NLP, αλλά για να πράττει βάσει των αρχών του NLP, χρειάζεται βιωματική εκπαίδευση.

 

Χρειάζεται να συμμετάσχουμε

Σε εκείνες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μάθησης του NLP που ταιριάζουν στον τρόπο επένδυσης του χρόνου και των στόχων μας. Γενικά, οι αρχές και η μεθοδολογία του NLP μαθαίνεται σε:

q  Εκπαιδευτικά Προγράμματα εφαρμογών NLP, όπου συνδυάζονται βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια, το πρόγραμμα είναι συγκεκριμμένου θέματος (όπως coaching, συμβουλευτική πωλήσεων, ανάπτυξη στελεχών, ανάπτυξη ομάδων, διαπραγματεύσεις, auditing, ομαδική επικοινωνία κι αποτελεσματικότητα, κα). Υλοποιείται επίσης, το πρόγραμμα “NLP Supervision” προς επαγγελματίες. Παρέχονται credits προς πιστοποίηση Σπουδών NLP.

q  Πρόγραμμα Σπουδών NLP (διεθνές syllabus), που απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί τη βαθύτερη και πληρέστερη μάθηση του γνωστικού αυτού αντικειμένου, τόσο για προσωπική ανάπτυξη όσο και για επαγγελματική ειδίκευση. Διαρκεί 5-7 μήνες και περιλαμβάνει σεμινάρια, εργαστήρια, ερευνητικά projects και προσωπική συμβουλευτική, που οδηγούν σε πιστοποίηση Λειτουργού NLP (NLP Practitioner).

 

 

 

  

NLP Essence & NLP Practitioner

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών ο σπουδαστής έχει καλύψει τα εξής αντικείμενα:

                                i.            Στρατηγικές δημιουργίας και τήρησης προσωπικής υπεροχής.

                             ii.            Τεχνικές αντικατάστασης περιοριστικών πιστεύω.

                           iii.            Χάρτες αναγνώρισης των μη συνειδητών σημάτων επικοινωνίας.

                           iv.            Μέθοδοι παρακίνησης στο ατομικό και το ομαδικό επίπεδο.

                              v.            Δεξιότητες ουσιαστικής ακοής αυτών που εκπέμπει ο άλλος και αναγνώριση των μη συνειδητών μηνυμάτων.

                           vi.            Ανατροφοδότηση πληροφοριών και ικανότητες feedback.

                         vii.            Τρόποι λεκτικής επιρροής και σύνθεση ενδυναμωτικών προτάσεων.

                      viii.            Μεγιστοποίηση προσωπικής αποτελεσματικότητας μέσω δέσμευσης.

                            ix.            Τρόποι αποδοχής της αποτυχίας και νέες ευκαιρίες προς ανάπτυξη.

                              x.            Σημείο προσωπικής δύναμης κι απελευθέρωση ενέργειας θεραπείας.

                            xi.            Μέθοδοι προσέλκυσης και προσωπική συγχρονικότητα, χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον σύστημα της ζωής που έχουμε.

                         xii.            Καταπολέμηση τυχόν φόβων και αντιμετώπιση του αγνώστου.

                       xiii.            Διαπραγματευτικές τεχνικές και συμφιλίωση αντικρουομένων.

                       xiv.            Κτίσιμο ψυχο-συναισθηματικής επαφής “Rapport” με όλους.

                          xv.            Μοντελλοποίηση επιτυχίας και δημιουργία προσωπικών στόχων.

                       xvi.            Τρόποι δημιουργίας σχέσεων οικειότητας κι έκφραση της αγάπης.

                     xvii.            Τεχνικές στοχοθέτησης κι αναγνώριση Προσωπικού Χρόνου.

                  xviii.            Διαχείριση συναισθηματικών καταστάσεων και καθημερινού στρες.

                        xix.            Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές τεχνικές κι άσκηση αυτο-ηγεσίας.

                          xx.            Συστημική σκέψη και παράγοντες συστημικής συμπεριφοράς.

                        xxi.            Τρόποι διάγνωσης των μη συνειδητών δυνάμεων που ενυπάρχουν σε δεδομένο ανθρώπινο σύστημα και τρόποι συνομιλίας με αυτό.

                     xxii.            Διαχείριση του προσωπικού στρες και τεχνικές αναπνοής / ηρεμίας.

                   xxiii.            Ανάπτυξη της συνείδησης αφθονίας και διαχείρισης χρημάτων.

                   xxiv.            Οι παγκόσμιοι κύκλοι της αλλαγής και οι νόμοι του προσελκυσμού.

                      xxv.            Τεχνικές δημιουργικού οραματισμού και προσωπικού διαλογισμού.

                   xxvi.            Η χρήση της ελληνικής γλώσσας και η κατασκευή λεκτικών κωδίκων.

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ NLP Practitioner

 

 

I.                    Εκπαιδευτικό Θεματολόγιο:   Το διεθνές syllabusNLP Practitioner”, όπως μας έχει δοθεί από το NLP Institute of California, US, βάσει σύμβασης.

II.                  Εκπαιδευτική Μεθοδολογία:  Ανθρωποκεντρικής κατεύθυνσης, εστίαση στην αντιπαραβολή της μαθησιακής εμπειρίας με την πραγματική εμπειρία της ζωής του εκπαιδευομένου. Η βιωματική αυτή μεθοδολογία στηρίζεται τόσο στην ποιότητα συμμετοχής κάθε εκπαιδευομένου, όσο και στην ομαδική δυναμική που συγκροτείται. Τέλος, περιβάλλον υψηλής διαδραστικότητας (interactivity) και πολλαπλής προοπτικής (multi-perspective), με αποτέλεσμα την εδραίωση ενός χώρου ευρείας και ουσιώδους αντιληπτικής προσέγγισης. Οι σπουδές γίνονται πολύ «προσωπικές» και για αυτό, πολύτιμες.

III.               Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Ανάπτυξη θέματος με μικρά αρθρωτά “information blocks”, ασκήσεις ατομικές, διεργασίες σε δυάδες και τριάδες, ομαδικό μοίρασμα (sharing), δημιουργικοί οραματισμοί, τεχνικές συναλλακτικής ανάλυσης, έκφραση συναισθημάτων (gestalt ομάδας), κατευθυνόμενη ατομική εργασία, ανάληψη ερευνητικών projects, ατομική μελέτη επιλεγμένων βιβλίων, ατομικές εργασίες κατ’οίκον, οπτικο-ακουστικές παρουσιάσεις, προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη, coaching & mentoring, Distant & Web Learning.

IV.                Ντοσιέ Προγράμματος: Από την αρχή του προγράμματος, παραδίδεται ντοσιέ, όπου συγκεντρώνονται τα έντυπα των θεμάτων. Δομείται σε 5 τμήματα:

                                                              i.      Προσωπική Ανάπτυξη – Αυτοβελτίωση

                                                           ii.      Βασικές Αρχές

                                                         iii.      Γενική Μεθοδολογία και Τεχνικές

                                                         iv.      Διεργασίες και Διαγράμματα

                                                            v.      Επικοινωνία: αρχές, θέματα, μέθοδοι, τεχνικές

V.                   Συμμετοχή Εκπαιδευομένου: είναι υποχρεωτική, όριο απουσιών 10% (ημερών). Σε περίπτωση παραπάνω απουσιών, και εφόσον το επιλέξει και ο σπουδαστής, αναπληρώνονται τα κενά με κατ’ ιδίαν εκπαίδευση (με πρόσθετη εισφορά προς τον εισηγητή για κάλυψη του επιπλέον χρόνου απασχόλησης).

VI.                170 Ώρες Προγράμματος με 124 διδακτικές ώρες σε ομάδα

1.      60 ώρες βιωματικής άσκησης NLP

2.      64 ώρες εκπαίδευσης εφαρμογής NLP

3.      46 ώρες ερευνητικές και μοντελοποίησης

4.      Distant & Web Learning (3 μήνες)

 VII.              Πιστοποίηση Σπουδών NLP: Με την έκδοση σχετικού Training Certification και με αναλυτικό πίνακα Περιεχομένου Σπουδών από το ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ.

Date

27 Απριλίου 2017

Categories

Συμβουλευτική, Εκπαίδευση

Εντελέχεια

Το Εντελέχεια είναι ένας «πολυχώρος» με κατεύθυνση προς την απόκτηση ποιότητας ζωής, ψυχικής ανάτασης, σωματικής υγείας και ευεξίας και προς την ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, επαφής, αυτογνωσίας.

Τι νέο υπάρχει

16 Ιουλίου 2019

Newsletter

Οι δράσεις μας και οι υπηρεσίες μας θα ανανεώνονται και θα εμπλουτίζονται. Θα χαρούμε να μείνετε κοντά μας!